<< Предыдущая

стр. 7
(из 7 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

contractual relations
договірні відносини;
dealer relations
установлення і підтримування відносин з дилерами;
direct relations
пряма залежність;
domination relations
відношення переваг;
economic relations
економічні відносини;
employee relations
1) відносини з найманими робітни-
ками; 2) взаємини між членами колективу;
fiscal relations
фінансові відносини;
functional relations
функціональна залежність;
industrial relations
трудові відносини у промисловості;
inter-enterprise relations
виробничі відносини між підприємствами;
interstate relations
міждержавні відносини;
jural/legal relations
правовідносини;
personal relations
стосунки зі службовцями;
power relations
відношення сил (на ринку);
press relations
установлення та підтримування зв’язків із пресою;
price relations
співвідношення цін;
public relations
формування громадської думки, зв’язки з громадськістю (престижна діяльність компанії, що охоплює інформацію, зв’язки з організаціями та особами, рекламу, пропаганду стабільного становища, завоювання розуміння та підтримки з боку громадськості);
scaling relations
масштабне співвідношення;
trade relations
торговельні відносини;
Relationship
1) спорідненість, родинні зв’язки; 2) зв’язок, відносини; 3) стосунки — state of being connected; links or contacts, dealings;
agency-client relationship
взаємовідносини між агентствами та клієнтами;
commercial legal relationship
торговельні правовідносини;
contractual legal relationship
договірні правовідносини;
control relationship
відносини управління;
cost relationship
вартісне співвідношення;
cost-estimating relationship
співвідношення для оцінки витрат;
cost-price relationship
співвідношення між ціною і собівартістю;
customer relationship
відносини з клієнтурою;
input-output relationship
співвідношення «витрати — віддача»;
long-run relationship
довгострокові відносини;
matter-of-fact relationship
формальні відносини «продавець — покупець»;
price-demand relationship
співвідношення «ціна — попит»
price-quality relationship
співвідношення «ціна — якість»
price-value relationship
співвідношення між ціною та ціннісною значимістю (товару);
productive relationship
ефективне відношення;
professional relationship
професійні відносини;
profit relationship
співвідношення прибутковості;
sales relationship
відносини у процесі «купівля — продаж»;
trading relationship
торговельні відносини.
VII. Translate the following sentences:
Public relations professionals use several tools. One of the major tools is news.
Public relations people also prepare written materials to reach and influence their target markets. These materials include annual reports, brochures, articles, and company newsletters and magazines.
The first task is to set objectives for public relations.
Many companies now want their public relations departments to manage all of their activities with a view toward marketing the company and improving the bottom line.
Public relations results are difficult to measure because PR is used with other promotion tools and its impact is often indirect.
Public relations — gaining favourable publicity and creating a favourable company image — is the least used of the major promotion tools, although it has great potential for building awareness and preference.
Public relations people give the client a «clippings book» showing all the media that carried news about the product.
The major public relations decisions are setting objectives, choosing messages and vehicles, implementing the plan, and evaluating public relations results.
One of the main assets of public relations people is their personal relationships with media editors.
Sales and profit impact, if obtainable, is the best measure of public relations effort.
Organized markets or produce exchanges have been established for cotton, wool, tea, coffee, wheat, rubber, timber, tin, copper and some other commodities. Thus, there are
Coca-Cola executives claim that the Coke/CAA relationship sets a new paradigm for the advertising creative process.
Companies must do more than make good products — they must inform consumers about product benefits and carefully position products in consumers’ mind.
Advertising agencies were started in the mid-to-late 1800-s by salespeople and brokers who worked for the media and received a commission for selling advertising space to various companies.
Different organizations handle advertising in different ways.
In small companies, advertising might be handled by someone in the sales department. Large companies set up advertising budget; work with the ad agency; and handle direct-mail advertising, dealer display, and other advertising not done by the agency.
An advertising objective is a specific communication task to be accomplished with a specific target audience during a specific period of time.
Reminder advertising is important for mature products — it keeps consumers thinking about the product.
The media habits of target consumers will affect media choice — for example, radio and television are the best media for reaching teenagers.
Many countries have extensive systems of laws restricting how much a company can spend on advertising, the media used, the nature of advertising claims and other aspects of the advertising program.
Speeches can also create product and company publicity.
VIII. Find antonyms for the following words:
to build
broader
major
good
to include
public
various
many
foreign
favourable
other
lower
old
to create
interesting
simply
use
to improve
busy


IX. Translate into English the following text:
ДВА ПРИКЛАДИ УСПІШНИХ
ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ КАМПАНІЙ
Фахівець із пропаганди здатний відшукати чи створити комерційно корисний матеріал про найпрозаїчніші товари. Кілька років тому Рада з маркетингу картоплі вирішила фінансувати пропагандистську кампанію, покликану стимулювати споживання картоплі. Здійснене в загальнонаціональному масштабі дослідження відносно цієї культури і характеру її споживання показало, що багато людей сприймають картоплю як продукт не надто живильний і не надто багатий на вітаміни і мінеральні речовини, а також такий, через вживання якого гладшають. Такі думки формувалися в результаті висловлювань різних осіб, таких як редактори відділів з харчування в періодичних виданнях, прихильники дієтичного харчування, лікарі. Фактично ж калорійність картоплі набагато нижче ніж вважає багато хто, і в ній міститься велика кількість вітамінів і мінеральних речовин. Рада з маркетингу картоплі вирішила розробити окремі пропагандистські програми для споживачів, лікарів, дієтологів, фахівців з харчування та домоведення і редакторів відділів з харчування в періодичних виданнях. Програма для споживачів передбачала надання безлічі матеріалів про картоплю організаціям мережного телебачення і жіночих журналів, створення і розповсюдження «Дієтичного посібника для аматорів картоплі», а також розміщення статей і публікацію рецептів страв з картоплі в розділах з харчування у періодичних виданнях. У програму для редакторів відділів з харчування у періодичних виданнях включили проведення семінарів експертами із проблем раціонального харчування.
Пропаганда може виявитися дуже ефективною й для стимулювання збуту марочного товару. Однією з найпопулярніших марок консервів для котів є «Дев’ять життів» фірми «Старкіст фудз». Образ цієї марки уособлює рекламний персонаж кіт Морріс. Агентство «Лео Бернетт», що його створило, прагнуло зробити цього героя максимально живим та реальним представником родини котів, котрого полюбили б і власники, і всі аматори кішок. Агентство залучило спеціалізовану фірму з формування громадської думки, що зі свого боку запропонувала і втілила в життя такі ідеї: 1. На дев’ятьох основних ринках відбувалися конкурси двійників Морріса. На всіх цих конкурсах Морріс був присутній особисто, а про пошуки його двійників у пресі публікувалися великі статті. 2. Випущено книжку «Особисте життя Морріса» з описом пригод славнозвісного кота. 3. Засновано престижний приз «Морріс» — бронзова статуетка, якою нагороджується хазяїн тварини, визнаної переможцем на місцевих виставках котів. 4. Проголошений «Місяць усиновлення котів», у ході якого Морріс виступає в ролі офіційного котячого представника, закликаючи людей брати додому бродячих котів, яким він і сам колись був. 5. Розповсюджено брошури-інструкції з догляду за кішками з назвою «Метод Морріса». Завдяки всім цим пропагандистським заходам становище марки на ринку консервів для кішок усталилося.
Give advantages and disadvantages of using public relations to attract attention for promoting some products.
X. Read and retell the following text:
GLOBAL MARKETING INTO
THE TWENTY-FIRST CENTURY
The 1990-s mark the first decade in which companies around the world must start thinking globally. Time and distance are shrinking rapidly with the advent of raster communication, transportation, and financial flows. Products developed in one country are finding enthusiastic acceptance in other countries.
True, many companies have been carrying on international activities for decades. Coca-Cola, IBM, Kodak, Nestle, Shell, Bayer, Toshiba, Sony, and other companies are familiar to most consumers around the world. But today global competition is intensifying. Foreign firms are expanding aggressively into new international markets, and home markets are no longer as rich in opportunity. Domestic companies that never thought about foreign competitors suddenly find these competitors in their own backyards. The firm that stays at home to play it safe not only might lose its chance to enter other markets but also risks losing its home market.
In the United States, names such as Sony, Toyota, Nestle, Noreico, Mercedes, and Panasonic have become household words. Other products and services that appear to be American really are produced or owned by foreign companies: Bantam books, Baskin-Robbins ice cream, GE and RCA televisions, Firestone tires, Kiwi shoe polish, Lipton tea, Carnation milk, Pillsbury products, and Motel 6, to name just a few. The United States also has attracted huge foreign investments in basic industries such as steel, petroleum, tires, and chemicals, and in tourist and real estate ventures, illustrated by Japanese land purchases in Hawaii and California, Kuwait’s resort development off the South Carolina coast, and Arab and Japanese purchases of Manhattan office buildings. Few U.S. industries are now safe from foreign competition.
Although some companies would like to stem the tide of foreign imports through protectionism, this response would be only a temporary solution. In the long run, it would raise the cost of living and protect inefficient U.S. firms. The answer is that more U.S. firms must learn how to enter foreign markets and increase their global competitiveness. Many U.S. companies have been successful at international marketing: Gillette, Colgate, IBM, Xerox, Corning, Coca-Cola, McDonald’s, General Electric, Caterpillar, Du Pont, Ford, Kodak, 3M, Boeing, Motorola, and dozens of other American firms have made the world their market. But there are too few like them. In fact, just five U.S. companies account for 12 percent of all exports; 1,000 manufacturers (out of 300,000) account for 60 percent.
Every government runs an export promotion program, trying to persuade its local companies to export. The government in Denmark pays more than half the salary of marketing consultants who help small and medium-size Danish companies get into exports. Many countries go even farther and subsidize their companies by granting preferential land and energy costs—they even supply cash outright so that their companies can charge lower prices than their foreign competitors.

<< Предыдущая

стр. 7
(из 7 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ