стр. 1
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

Glossery of marketing termsA
АА rating середньостатистичний глядацький рейтинг: відсоток родин за всією країною, що дивилися середньостатистичну хвилину конкретної телепередачі (див. Average Audience Rating)
abnormal Magoo нетипова реакція аудиторії спробного показу телепрограми на спеціальний мультиплікаційний ролик з «містером Магу» — на відміну від «normal Magoo» (див. також «Mister Magoo»)
above the line велика творча фігура, що бере участь у створенні кінофільму чи телевізійного рекламного ролика (автор сценарію, режисер, продюсер) (див. також key talent)
account замовник, клієнт рекламного агентства
account management керівництво службою виконання замовлень, керівництво робочими групами клієнтів (у рекламному агентстві)
account manager керівник робочої групи клієнта (у рекламному агентстві)
across the board регулярна щоденна телепередача, що з’являється на тій самій програмі в той самий час (див. також strip show)
action devices, pl. рекламні вироби і прийоми, використовувані для одержання відповідної купівельної реакції (у прямій поштовій рекламі)
action picture зображення (товару) у дії
acquisition budget кошти, які має фірма для залучення покупців за допомоги прямої поштової реклами і реклами в засобах масової інформації; рекламний бюджет фірми
ad рекламне оголошення (скор. від advertisement) (див. також advertisement)
ad agency рекламне агентство (див. advertising agency)
Ad Alley одна з назв Медісон-авеню, вулиці в центрі Нью-Йорка, на якій сконцентрована велика кількість рекламних агентств; синонім рекламного бізнесу загалом (див. також Madison Avenue)
addressing company фірма-постачальник адресних списків (для прямої поштової реклами) (див. також list company)
adjacencies, pl. — товарні категорії, що сусідять на прилавках (у роздрібній торгівлі)
ad maker автор рекламних оголошень
ad makeup компонування рекламного оголошення
administered vertical marketing system система розподілу, в якій координація каналів розподілу досягається не за рахунок їхнього єдиного власника, а завдяки зусиллям фірми-лідера на ринку
advance advertisement анонс, попереднє рекламне оголошення
adversary advertising протидіюча реклама
adverse publicity . антиреклама
advertised price ціна на товар, що повідомляється в рекламі
advertisement рекламне оголошення (див. ad)
advertisement file картотека зразків рекламних оголошень
advertiser рекламодавець
advertising реклама, рекламування (оплачуване рекламодавцем, рекламування в засобах масової інформації товарів, послуг чи ідей) (див. також promotion)
advertising account рекламодавець, клієнт рекламного агентства
advertising agency рекламне агентство (див. ad agency)
advertising allowance знижка на рекламу (для покриття витрат на проведення реклами)
advertising appeal рекламна концепція
advertising audience аудиторія, на яку розраховано рекламу; рекламна аудиторія
advertising awareness поінформованість про рекламу
advertising claim рекламний слоган
advertising code кодекс реклами
advertising copy текст рекламного оголошення (у друкованій рекламі) (див. також copy)
advertising decision ухвалення рішення про рекламну кампанію
advertising department відділ реклами (на фірмі-рекламодавці)
advertisement dummy макет рекламного оголошення
advertising effect ефект реклами, рекламний вплив
advertising expenditure витрати на рекламу
advertising expert фахівець з реклами, рекламіст
advertising exposure рекламний контакт
advertising exposure potential потенціал рекламних контактів
advertising field сфера реклами
advertising solder рекламний проспект
advertising image рекламний образ
advertising industry рекламна справа
advertising leverage тиск на громадську думку, що чинить реклама
advertising management керування рекламою (на фірмі-рекламодавці)
advertising media засоби реклами; носії реклами
advertising panel рекламний щит
advertising people фахівці з реклами
advertising performance дієвість реклами
advertising personality рекламне «лице»
Advertising Research Foundation Фонд рекламних досліджень (некомерційне об’єднання рекламодавців, рекламних агентств і університетів США, що має на меті всіляке заохочення досліджень ефективності реклами)
advertising revenues, pl. дохід від реклами
advertising spiral процес рекламування нового товару, «рекламна спіраль»
advertising theme основна рекламна ідея оголошення, звичайно виражена яскравою фразою, що запам’ятовується
advertology наука про рекламу, рекламознавство
advertorial 1) рекламна вклейка того самого формату, що й сторінка друкованого видання, в якому вона міститься. Її текст має відповідати тематиці видання (з обов’язковою позначкою «рекламне оголошення» вгорі кожної сторінки), 2) рекламне оголошення з актуальної проблеми громадського життя, уперше введене в рекламну практику американською фірмою Mobil (від «advertisement» — рекламне оголошення + «editorial» — передова стаття)
advocacy advertisement оголошення ідейно-пропагандистської рекламної кампанії
advocacy advertising ідейно-пропагандистська реклама
aftermarket 1) масовий ринок (споживчих угод купівлі-продажу), 2) продаж запчастин і забезпечення техобслуговуванням побутових електроприладів і автомобілів після продажу
agate line рядок «агат», розрахунковий рядок (у друкованій рекламі — стовпець висотою 1/4 дюйма)
agency network мережа агентств
aggregation агрегування ринку (сполучення всіх сегментів ринку в єдине ціле і розробка товару і стратегії маркетингу виходячи з цього цілого)
AIDA model формула реклами «увага—інтерес—бажання—дія» (англ. attention-interest-desire-action)
AIDMA model формула реклами «увага—інтерес—бажання—мотив-дія» (англ. attention-interest-desire-motiv-action)
air-able придатний для трансляції на телебаченні чи радіо, не надто розтягнутий і т. п. (про матеріал)
all-you-can-afford method виділення максимально можливих коштів на рекламну кампанію
allowance знижка з ціни (зазвичай надається оптовими торгівцями роздрібним)
alphameric буквено-цифровий (про код товару) (див. також alphanumeric)
alphanumeric буквено-цифровий див. alphameric
alternate broadcasts, pl. радіо- і телепередачі, що чергуються і поперемінно фінансуються
alternate media нетрадиційні засоби реклами (передача рекламних оголошень у літаках, ліфтах, паузах у телефонних розмовах)
alternative media альтернативні засоби масової інформації, ра-
діостанції і друковані видання, що належать до так званої контркультури
anchor «якір», велика відома крамниця в торговому центрі
anticipated fulfillment response time час, протягом якого фірма виконує свої зобов’язання перед покупцем (наприклад, погасить купон чи надішле рекламний приз) (у програмах стимулювання збуту)
anticipatory groups, pl. групи споживачів, до яких хотіли б належати конкретні покупці
apparel business індустрія готового одягу
art художнє оформлення рекламного оголошення; ілюстрація
art department відділ художнього оформлення (у рекламному
агентстві)
article товар
artwort 1) художнє оформлення рекламного оголошення, малюнок, 2) мультиплікаційна заготовка, 3) заготовка чи оригінал титру
as it falls метод розподілу загальнонаціональної рекламної кампанії на різних засобах реклами відповідно до результатів дослідного маркетингу, проведеного на місцевому ринку
associated впізнавший торгову марку товару (про споживача)
association advertising колективна, спільна реклама
atmospherics «лице» фірми, включаючи її продукцію, фірмовий стиль, штаб-квартиру і персонал (враження, що все це робиться для споживача)
attitude measurement дослідження й оцінка відносин споживача до чого-небудь
audilog «аудилог» (глядацький щоденник, в якому члени глядацької вибірки фіксують зведення про всі переглянуті програми)
audimeter «аудиметр» (електронний пристрій для щохвилинної реєстрації на плівці інформації про всі включення телевізора і його переключення із програми на програму)
audit bureau бюро з контролю за тиражами
audience flow динаміка руху (плинність) аудиторії
audience impact ударний вплив на аудиторію
audience measurement статистична оцінка аудиторії; вимір аудиторії
Audience Surveys Inc відома компанія з дослідження глядацьких реакцій на телепрограми (США) (див. ASI)
automaker автомобільна компанія
automatic groups, pl. групи споживачів за формальною ознакою (вік, місце мешкання, стать і т. п.)
automotive market ринок автозапчастин
Average Audience Rating середньостатистичний глядацький рейтинг (див. АА Rating)
average disposable income середній дохід після сплати податків
average household income середній дохід родини
В
baby billboard міні-щити для реклами, такі як автомобільні рекламні планшети
baby boomers демографічна група людей, що народилися в післявоєнне десятиліття, під час «бума народжуваності» і що забезпечують широкий ринок для споживчих товарів у силу своєї досить високої забезпеченості (див. boomers)
baby busters, pl. покоління, що народилося після «бума народжуваності», із середини 60-х років (демографічна група)
back end дії фірми після одержання замовлення від клієнта (у прямому маркетингу)
back file 1) добірка друкованих матеріалів за попередній період (рекламний архів); 2) комплект попередніх номерів періодичного видання
back office допоміжна контора фірми для обробки інформації й обслуговування автоматизованих систем керування виробництвом і збутом, розташована звичайно в окремому (менш престижному ніж штаб-квартира фірми будинку), діяльність цієї контори
back-order оформлення замовлення для посилкової торгівлі у два етапи (через брак деяких одиниць замовлення у фірми-постачальника)
background display рекламний фон (вітрини)
backend performance поводження покупця, що перебуває в тривалому контакті з фірмою-постачальником (наприклад, члена книжкового клубу, який щомісяця отримує нове видання, що його він може або залишити собі, оплативши вартість, або повернути назад)
backlist постійний асортимент товарів, що користуються попитом незалежно від пори року і сьогоднішньої моди
bait and switch рекламний прийом заснований на тому, що покупця заманюють у магазин обіцянкою особливої знижки на товар, якого насправді в крамниці нема, з надією на те, що він однаково щось придбає
bait and wait рекламний прийом (у телевізійній рекламі), заснований на тому, що для підтримки уваги глядачів рекламований товар не називається майже до самого кінця рекламного ролика
bangtail «хвостик» (рекламне оголошення про якийсь товар на звороті конверта, в якому надсилаються покупцям рахунки з крамниці)
bank gift товарний приз, що банк надає кожному новому вкладнику
banner 1) заголовок на всю ширину друкованої смуги, «шапка» 2) транспарант
bar code універсальний товарний (штриховий) код (див. також Universal Product Code, UPC)
bar-code label етикетка з універсальним товарним кодом
bargain company торгова фірма, що пропонує покупцям недорогий товар
basic appeal основне ударне мотивування (у рекламі)
basic buying motive основний купівельний мотив
basic cable «основний кабель» (програма кабельного телебачення для абонентів, що платять за мінімальними тарифами)
basic selling idea основна комерційна ідея
B-B advertising реклама для підприємців (див. business advertising, business-to-business advertising)
B-B yellow pages довідник для рекламодавців на сферу підприємців (уперше випустила фірма Nynex у 1985 р. у США)
beautician косметолог, працівник косметичного салону
beauty aids косметичні товари (див. beauty products)
beauty products косметичні товари (див. beauty aids)
bell cow «флагман» — товар фірми, що лідирує на ринку
below the line легко замінювана фігура, що бере участь у створенні кінофільму чи телевізійного рекламного ролика; технічний персонал (освітлювач, гример і т. п.)
belt (у США) географічний пояс, зона
benefit segmentation спосіб сегментування ринку, коли за основний критерій береться розрахункова корисність товару чи його властивості; сегментація ринку за «якостями товару»
better business bureau бюро сприяння з поліпшення ділової практики
bi-weekly видання, що виходить раз у два тижні
Big Blue «Синій гігант», прізвисько компанії IBM
big-event marketing strategy стратегія маркетингу, побудована на пов’язуванні рекламної кампанії з великою подією в культурному і громадському житті
big name brand відома марка
Big six «Велика шістка» (європейські автомобільні фірми, що виробляють малолітражки: Ford, Europe, Fiat, Volkswagen, Peu-geot, Opel, Renault)
Big Three «Велика трійка» 1) див. також «Detroit Troika» (американські автогіганти, розташовані в Детройті, штат Іллінойс: General Motors, Ford, Chrysler); 2) найбільші американські магазини роздрібної торгівлі: Sears, K mart, J.C. Реnnпеу
big ticket item дорогий товар
bill (про товар) репрезентувати як ...
bill enclosure рекламна вкладка, що посилається разом з рахунком за купівлю (у прямій поштовій рекламі)
billings, pl. оборот за рахунками (рекламного агентства)
bingo card рекламна листівка, додана до журналу, використовуючи її, читач може замовити літературу чи спробний зразок товару, рекламу якого вміщено у виданні
«bird» «пташка» (розмовна назва супутникового зв’язку)
birdability редакційний матеріал, що має достатню інформаційну цінність для передачі його по системі супутникового зв’язку
Black Belt «чорний пояс» (південні райони США з переважно негритянським населенням)
Black Rock «Чорна скеля», прізвисько компанії СВС (будинок штаб-квартири компанії в Нью-Йорку побудовано з чорного граніту)
blanket coverage одночасне охоплення всієї території ринку
bleed poster плакат, надрукований «під обріз»
blow-in вклейка (рекламна вкладка, уклеєна чи підшита у друковане видання) (див. також stitch-in)
blowout неймовірно високий попит на який-небудь виріб (у роздрібній торгівлі)
body copy основний текст рекламного оголошення
book-card книжка-листівка (використовується як рекламний сувенір у програмах зі стимулювання збуту)
boom-bust pattern (of sales) нерівна картина збуту (зростання чергується з різким зниженням)
boomers демографічна група людей, що народилися в післявоєнне десятиліття (див. baby boomers)
borderline customer «межовий» покупець (тобто непевний клієнт)
borax товари низької якості в претензійній упаковці («Borax» — фірмова назва дешевого прального порошку)
borrowed interest spot рекламний телевізійний ролик, зроблений за принципом «запозиченого інтересу», тобто в такий спосіб, що його сюжетна лінія нібито не стосується рекламного товару
bounceback offer торгове пропонування, що припускає повторну купівлю із запропонованою знижкою (наприклад, купон на придбання зі знижкою чергової одиниці товару)
boutique невелике рекламне агентство, що робить послуги переважно творчого характеру, «рекламне ательє мод»; невелика крамниця
brainstorming «мозковий штурм», спосіб рішення ділової задачі спільними зусиллями фахівців різних галузей
brand товарна марка, марочний товар
brand advertising expenditure витрати на рекламу марки (марочного товару)
brand awareness поінформованість про марку чи марочний товар
brand-conscious (про споживача) той, що прагне придбувати марочний товар
brand equity цінність марочного товару (в очах споживача)
brand-extension (brandina) присвоєння фірмою новому товару вже існуючої марки (див. також franchise extension)
brand history «біографія» товарної марки
brand image образ марки (образ, що закріпився за маркою у свідомості споживача)
brand image campaign рекламна кампанія зі створення образу марки
brand imagist прихильник теорії образу марки
branding присвоєння товару марки, товарного знаку, а також торгової назви
brand-loyal (про покупця) прихильник марки
brand loyalty стійка прихильність (споживача) марці
brand manager керуючий з товарної марки (несе повну відповідальність за стратегію рекламування і маркетингу певної марки)
brand mark символ марки (ті елементи марки, які не можна вимовити — малюнок, образотворча символіка)
brand name назва товарної марки, а також сам марочний товар (та частина товарної марки, яку можна вимовити, тобто слова, букви і цифри)
brand personality індивідуальність («лице») марки
brand preference (купівельне) перевага марки
brand product марочний товар
brand recognition упізнанність марки, визнання марки
brand switching поведінка покупців, коли постійно змінюються марки товару, що купується
break «запускати» (рекламний ролик і т. п.)
breakdown approach спосіб визначення потенціалу збуту компанії на основі загального економічного прогнозу для даної сфери ділової активності
break-even point «критична точка» (кількість одиниць товару, що підлягає реалізації для компенсації витрат з їхнього виробництва і продажу); точка беззбитковості
breakout телевізійна програма чи персонаж, що має значний успіх у аудиторії
bribe «хабар» (пропонована покупцю угода в разі, якщо він стане передплатником якого-небудь видання або членом клуба, наприклад, безкоштовна грамплатівка під час вступу в клуб аматорів грамза-
пису)
broad business philosophy філософія маркетингу (див. також marketing concept)
broadcast advertisement оголошення радіо- чи теле- реклами
broadcast ban заборона на передачу реклами певного товару на радіо і телебаченні (наприклад, тютюнових виробів)
broadcast distribution поширення теле- і радіомовних програм
broadcast industry сфера засобів теле- і радіомовлення
broadsheet великоформатна листівка (див. також broadside)
broadside великоформатна листівка (див. broadsheet)
brown goods, pl. (розм.) «дерев’янки», тобто меблі (у роздрібній торгівлі)
bubble роздування цін (головним чином, на споживчі товари широкого вжитку)
bucktag адресна наклейка на рекламному відправленні (у прямій поштовій рекламі)
budget з дешевими товарами (звичайно про крамницю)
budget conscious той, що прагне до економії (про покупця) (див. також value-conscious)
budget engineer бухгалтер-контролер виконання кошторису
build a brand створити і успішно продавати на ринку нову марку
build-up approach спосіб визначення потенціалу збуту компанії на основі підрахунку обсягу закупівлі товару середнім покупцем і множення цієї цифри на кількість потенційних покупців
built-in product advantage властива товару перевага (перед аналогічними товарами інших марок)
bulk goods, pl. масові немарковані і несортові товари
bulk mail великі однакові рекламні відправлення, що надсилаються за різними адресами (у прямій поштовій рекламі)
bulldog «бульдог» (перший випуск ранкової газети, що з’являється звичайно ще пізно ввечері попереднього дня)
bulletin (bulletin board) дошка оголошень
bumpers, pl. музичне оформлення рекламних роликів
bundle «зв’язування» (у роздрібній торгівлі — вимога комплектного продажу якого-небудь товару)
buried offer схована комерційна пропозиція (див. також hidden offer)
bus-o-rama рекламна панель з підсвічуванням, установлювана на крилі автобуса
business advertising реклама для підприємців (див. B-B advertising)
business building plan програма розширення діяльності підпри-
ємства
business development company компанія, що робить консультаційні маркетингові послуги
business gift сувенір від фірми потенційному клієнтові
business goods, pl. товари для фахівців
business list галузевий список
business magazine діловий (галузевий) журнал
business market ринок спеціалізованих товарів
business mix структурні компоненти ділової активності
business plan план ділової активності (репрезентується знову створеною фірмою потенційним кредиторам і вкладникам і включає програму виробництва, маркетингу, фінансів і кадрової політики)
business-to-business advertising реклама для підприємців (див. В-В advertising)
buy direct робити пряму закупівлю (без посередників)
buyer profile характеристики купівельної групи
buying behaviour купівельна поведінка
buying center «центр закупівель» (група осіб підприємства чи організації, що відповідають за здійснення операцій із закупівлі товару)
buying guide посібник із закупівель
buying habit купівельна звичка
buying information інформація про купівлі
buying potential купівельний потенціал
buyout купівля однієї фірми іншою
buy the business здійснювати вихід на новий ринок з цінами нижчими ніж існуючі на ньому, щоб обійти конкурентів і залучити покупців (у роздрібній торгівлі)
С
cable (cable TV) кабельне телебачення
call report звітний документ про діяльність торгового працівника і відповідну реакцію покупців на цю діяльність
Самbеll’s Soup Position розміщення реклами на першій правій сторінці безпосередньо після основних редакційних матеріалів, «вигідне розміщення» (компанія з виробництва концентратів супів «Cambell Soup Co» часто користується саме таким розміщенням рекламних оголошень)
cannibalize проводити політику маркетингу, коли та сама фірма спеціально випускає на ринок нову марку товару в тій самій товарній категорії, в якій у неї вже є товар, що зарекомендував себе на ринку, тим самим зменшуючи попит на нього на користь новому товару (звичайно приводить до зростання прибутків компанії)
canvassing 1) визначення громадської думки через опитування; 2) збирання замовлень
captive audience спеціально підібрана рекламна аудиторія
car card рекламний планшет, установлюваний на транспорті (усередині чи зовні)
carry a product продавати, мати в наявності товар (у крамниці)
case study «кейс-метод» (вивчення попереднього досвіду розв’язання рекламних завдань у рекламних дослідженнях)
cash and carry warehouse крамниця-склад, що торгує за готівку (надає свої послуги оптовим покупцям, таким як постачальники, власники невеликих крамниць роздрібної торгівлі і т. п.)
cash buyer покупець за готівку
cash cow «дійна корова» (товар, що приносить великі прибутки і не потребує особливих витрат на рекламу)
cash discount знижка з ціни, надана покупцю, що платить готівкою
cash refund грошова винагорода (готівкою) за покупку (на відміну від coupon refund, де як винагорода виступає купон, що дає право на знижку за чергової покупки цього чи іншого товару даної фірми)
catalogue corners, pl. відділи посилкової торгівлі різних фірм в універсальній крамниці
catalogue retailing роздрібна торгівля за каталогом (покупці оформляють замовлення письмово, чи телефоном особисто, а покупка надсилається поштою чи видається в крамниці)
catalogue showroom крамниця-склад, в якому покупці купують товар, вибраний ними в каталогу
cataloguer фірма посилкової торгівлі, що торгує за каталогами
category business компанія, що постійно експлуатує ту саму серію виробів, що завоювали популярність на ринку, розширюючи і модифікуючи її (наприклад, виробництво ляльки «Барбі» і аксесуарів до неї)

стр. 1
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>