<< Предыдущая

стр. 3
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

exhibition goods, pl. зразки товарів для виставки, виставкові
зразки
exit poll опитування глядачів після перегляду кінофільму
exclusivity виключне право (надається телекомпанією рекламодавцю і полягає в тім, що його товар єдиний з цієї товарної категорії рекламується в певній телепрограмі)
exposure вплив, контакт із засобами реклами і самою рекламою
exposure opportunity імовірність рекламного контакту
F
fad фетиш, масове захоплення чим-небудь
Fair Trade Acts Кодекс чесної конкуренції (регулював рівень цін у період «Нового курсу» Ф. Рузвельта)
family brand «родинна» марка (коли всі чи більшість товарів фірми мають одну марочну назву)
family budget inquiry обстеження бюджету родини
fancy fair благодійний базар
fashion forward ультрамодний (про одяг)
fashion magazine журнал мод
fast-food chain фірмова мережа закусочних
feature mention згадування про товар у крамничній рекламі
field обробляти (наприклад, відповіді анкети і т. п.) (у дослідженнях маркетингу)
field procedure порядок роботи з клієнтами на місцях
finger foods харчові продукти, які можна їсти руками (сегмент ринку харчових товарів)
finished art готове художнє оформлення рекламного оголошення
flagship «флагман» 1) перша крамниця, що з’явилася у мережі роздрібних крамниць, 2) перший випущений фірмою товар
flagship radio station флагманська радіостанція (звичайно якоїсь однієї спортивної команди і т. п.)
flankers, pl. побічні товари (у серії однорідних товарів)
flat year невдалий для фірми рік (щодо збуту товару)
flexform advertising реклама «вільної форми» чи реклама «флекс-форм»
flysheet рекламна листівка
focus group «фокус-група», (група осіб з 8—12 осіб, опитуваних на конкретну тему)
focus-group interview цільове опитування (проведене у фокус-групі)
folder dummy макет рекламного проспекту
foldout журнальний розворот на 4 сторінки
follow-up друге (чи будь-яке наступне) звернення прямої поштової реклами
follow-up interview повторне чи наступне опитування
follow-up program програма наступних заходів
foodies, pl. (розм.) покупці з високими доходами, що становлять ринок збуту для екзотичної продукції (на зразок ківі)
forgetting rate «забуваємість» товару (наскільки швидко споживач забуває про який-небудь товар за браком зовнішнього стимулу у виді реклами і т. п.)
formal company «офіційна» компанія (фірма, для якої характерний офіційний стиль взаємин керівництва і працівників)
Fortune 500 щорічний список 500 найбільших промислових корпорацій США, що складається журналом «Fortune»
Four С’s чотири види найпопулярніших товарів, продаваних через торгові автомати: сигарети, прохолодні напої, цукерки і кава
franchise франшиза (право на продаж товару, наданий виробником якійсь торговельній фірмі, і торговельна фірма, що одержала таке право)
franchisee фірма, що одержує від фірми-виробника право продажу марочного товару
franchise extension надання новому товару вже існуючої марки (див. brand extension branding)
franchiser фірма, що надає право продажу свого марочного товару і використання своєї товарної марки в рекламних цілях іншій (торговельній) фірмі
free gift подарунок від фірми-виробника споживачу (у рекламних цілях)
free-in-the-mail premium грошова винагорода за купівлю певного товару, що надсилається безкоштовно поштою (в обмін на доведення купівлі товару) (див. proof-of-purchase seal)
free offer безкоштовний приз, винагорода за купівлю, що дається покупцю без якої-небудь додаткової оплати (див. також self-liquidating offer)
frequent-buyer program програма збільшення збуту, заснована
на наданні пільг постійним клієнтам (див. також frequent-purchase program)
frequent-purchase program програма збільшення збуту (див. frequent-buyer program)
«frequent shopper» points, pl. «бали», що одержує покупець за зроблені в конкретній крамниці купівлі (певна кількість «балів» дає йому право на одержання рекламного призу) (у програмах заходів щодо стимулювання збуту)
fringe time (на телебаченні) «межовий» час; час, що межує з піковим, тобто до чи після нього (див. також early fringe, late fringe)
front-end «передній край» діяльності фірми, тобто маркетинг (на противагу самому виробництву)
frontier selling маркетинг «завойовників», тобто енергійний і агресивний, який прагне до завоювання нових «територій»
full-service agency агентство з повним циклом послуг (від розробки задуму товару і проведення маркетингових досліджень до розміщення реклами в засобах масової інформації)
fulfillment house відділ фірми, відповідальний за виконання
зобов’язань перед покупцями під час проведення програм зі стиму-
лювання збуту (чи самостійна фірма, що робить послуги такого
роду)
G
garment center швейний район (район у Нью-Йорку чи іншому місті), де зосереджена велика кількість підприємств, котрі виробляють готовий одяг) (див. garment district)
garment district швейний район (див. garment center)
gatefold advertisement рекламне оголошення, розташоване на звороті обкладинки журналу
general advertiser рекламодавець на широку аудиторію
general audience широка аудиторія, публіка
general-interest magazine журнал загального напрямку, для широкого кола читачів (див. також general magazine)
general magazine журнал загального напрямку (див. general-interest magazine)
general mail-order firm фірма посилкової торгівлі з різноманітним асортиментом товарів
generic product товар-представник товарного класу
generics немарочні товари
get-in (поліграф.) уміщення рядків чи букв за рахунок зменшення міжслівних пробілів, заміни слів більш короткими і т. п.
gift division відділ фірми, що розробляє рекламну продукцію для програм стимулювання збуту
gift item сувенірний товар (розповсюджуваний фірмою-рекламодавцем як реклама)
giftware подарункові товари
giveaway рекламний приз, сувенір
global marketing «глобальний маркетинг», маркетинг у всесвітньому масштабі без урахування національних особливостей окремих країн (на відміну від «international marketing», що враховує цю специфіку)
gondola (розм.) торговий ряд у роздрібній крамниці самообслуговування
grading factor ознака ґатунку
Great Yellow Father «Великий жовтий батько», прізвисько компанії «Kodak»
gross markup роздрібна націнка (різниця між оптовою і роздрібною ціною товару)
growth industry галузь промисловості, що бурхливо розвивається
grumpie (grown-up mature person) (жарг.) доросле населення
H
hair-care products, pl. засоби для догляду за волоссям
hands-on, how-to seminar рекламний семінар з демонстрацією товару в дії і навчанням щодо його використання
hard goods «тверді» товари (меблі й електропобутові прилади) (у роздрібній торгівлі)
hard-sell advertising реклама, що відверто нав’язує свій товар споживачу
heavy buyer постійний активний покупець
heavy user особа, що споживає товар часто й у великій кількості (про споживача)
hidden offer схована комерційна пропозиція (див. buried offer)
high-end більш дорога частина продукції (про продукцію якоїсь виробничої сфери)
high-profile company фірма з доброю репутацією, яка інтенсивно веде рекламну кампанію
high-traffic editorial page редакційна шпальта, що часто переглядається читачами
higher-risk customer клієнт «групи ризику» (щодо платоспроможності)
historical data дані про результати попередніх рекламних кампаній і заходів щодо стимулювання збуту (у плануванні рекламної кампанії)
hit the market з’явитися на ринку (про товар)
hit the shelves з’явитися на прилавку (про товар)
hold-back відсоток від оптової вартості автомобіля, виплачуваний виробником дилеру після його продажу в роздрібній торгівлі (один із засобів стимулювання торгової мережі)
hold to the share утримувати позиції на ринку (про товар)
home-improvement господарські товари для будинку (шпалера, фарба і т. п.)
home inventory інвентаризація домашніх запасів (використовується в дослідженнях реклами для виявлення найбільш популярної марки в якій-небудь товарній категорії)
horizontal merger злиття двох чи більше фірм в одній сфері виробництва, що працюють на один ринок; «горизонтальне злиття»
hot button «червона кнопка» (безвідмовний засіб у рекламі, тактика маркетингу, що гарантує успіх)
house list адресний список постійних клієнтів фірми, яким надсилається реклама (у прямій поштовій рекламі)
house magazine фірмовий журнал
household (демогр.) домогосподарство, родина як самостійна господарська одиниця
household penetration впровадження в домашнє споживання (вимірюється у відсотках) (про товар)
household using television активна телеродина, тобто родина, що має телевізор і регулярно дивиться телепередачі
hypermarket великий торговий комплекс
I
identifying feature відмітна ознака (товару) (див. також salient feature)
identity crisis криза «образу» марки (ситуація, коли «образ марки» перестає працювати, тобто забезпечувати стійкий збут товару)
important item «солідний» товар
(be) in business (in smth) (мати) великі запаси якого-небудь товару (у роздрібній торгівлі)
image marketing використання імен відомих осіб для реклами товару «Імідж-маркетинг»
incentive рекламна принада, пропонована покупцю безкоштовно під час придбання іншого, більш дорогого товару, торговий приз
incentive overlay додаткова (до основної) програма стимулювання збуту (наприклад, проведення лотереї на додаток до програми виплати грошової винагороди за купівлю)
incentive program програма конкретних заходів щодо стимулювання збуту
independent store автономна крамниця, що здійснює свої торгові операції як одна торгова точка (на відміну від chain store) (див. chain store)
indirect headline рекламний заголовок із завуальованим зверненням
industrial advertisement рекламне оголошення на сферу промислового виробництва
industrial advertiser рекламодавець на сферу промислового виробництва
individual advertising реклама від імені приватної особи
industrial goods товари промислового призначення
industrial marketing продаж на промисловому ринку; «промисловий маркетинг»
industrial specialty catalogue спеціалізований промисловий каталог
information float час, необхідний, щоб доставити будь-яке повідомлення від відправника адресату
informercial рекламний ролик, зроблений «під» інформаційне повідомлення (у теле- і радіорекламі)
in-house (про ділові операції) внутрішньофірмові, самостійні
in-pack усередині упаковки, продається разом з товаром
in-pack event залучення покупців за допомоги «прямого призу» в упаковці разом з товаром (один із засобів стимулювання збуту)
insert рекламний вкладиш, уклейка (у друковане видання чи упаковку товару)
inserts, pl. один із способів привертання уваги телеглядачів, що полягає в «оформленні» рекламного ролика якоюсь цікавою інформацією (наприклад, міні-вікторина, коли питання задається перед рекламою, а відповідь на нього звучить після неї)
inset рекламний вкладиш чи вклейка (у друковане видання)
in-shelf display рекламний планшет для розміщення на полиці в крамниці
installed base користувачі комп’ютерів, зв’язані з певною фірмою для дальших купівель (програмного забезпечення чи додаткових пристроїв до комп’ютерів)
instant product prize приз, що вручається покупцю на місці купівлі
instant-win game моментальна лотерея (учасник негайно ж одержує приз)
institutional campaign кампанія престижної реклами
in-store display внутрішньокрамнична експозиція
in-store promotion заходи щодо стимулювання збуту, проведені в крамниці
instruction-recipe booklet інструкція з експлуатації кухонного устаткування, якій даються рецепти готування страв
integrated plan зведений (комплексний) план
interviewer інтерв’юер — особа, що проводить опитування
introduction виведення на ринок
investment-free те, що не потребує капіталовкладень (про програму і т. п.)
investment introduction виведення товару на ринок з допомогою інвестицій
issue ad «спеціальне рекламне повідомлення»; звернення в засобах масової інформації, що фінансується будь-якою фірмою з проблеми, що має громадський інтерес
item ходовий товар (у роздрібній торгівлі)
item advertising реклама конкретного товару
item business спеціалізація на виробництві одного виду товару
J
jingle рекламний куплет
joint exposition спільна експозиція
jumbo «родинна», для великого запасу (про розмір упаковки)
K
keeper приз, винагорода, котру потенційний покупець має право залишити в себе незалежно від того, чи зробить він купівлю товару (звичайно під час передплати на щось)
key customer основний клієнт
keystoning установлення роздрібної ціни автоматичним подвоєнням оптової ціни (див. також triple keystoning)
key talent велика творча особистість (див. above the line)
kidvid «дитяче відео» (телепрограми і відеокасети, призначені для дітей)
knock off дешева копія дорогого фірмового товару (особливо в індустрії готового одягу)
L
labeling claim відомості про якість товару, що містяться на етикетці
lackluster невдалий, блідий (про рекламну кампанію)
Lady of the House «хатня господарка» (цільовий ринок збуту для господарських і косметичних товарів)
laggard споживач, що сприймає новий товар в останню чергу
large-scale consumer оптовий споживач
late fringe пізніше «межового» часу (див. fringe time)
late majority більшість, що спізнилася (людей, що вичікують, поки громадська думка визнає товар гідним для придбання)
launch 1) випуск нового товару на ринок (тобто його реклама, програма заходів щодо стимулювання збуту і дистрибуція); 2) випускати товар на ринок
layout department рекламно-оформлювальний цех
lead time час, необхідний для доставлення замовлення (від постачальника в роздрібну крамницю і т. п.)
leaflet тонка рекламна брошура
legal check перевірка юридичної правомірності (законності) рекламної пропозиції
legs/to have (розм.) добре йти, швидко розпродаватися (про товар)
lettershop «поштова контора», спеціальна установа (фірма), що займається технічними питаннями пересилання поштової кореспонденції (у прямій поштовій рекламі)
lifestyle спосіб життя (сума демографічних і психографічних характеристик різних груп споживачів)
lifestyle segmentation сегментування ринку на основі демографічних і психографічних критеріїв, що являють у підсумку спосіб життя різних споживацьких груп (див. lifestyle)
light buyer непостійний покупець
light user особа, що споживає товар нечасто й у невеликій кількості (про споживача)
line товарна серія (див. також product line)
line extender новий товар, що є модифікацією старого
line extension розширення серії родинних товарів (випуск нового
різновиду)
list список розсилання, розсильний список (у прямій поштовій рекламі) (див. також mail list, mailing list)
list broker «адресний маклер» (посередник, що надає адресні списки однієї фірми іншій фірмі)
list company фірма-постачальник адресних списків (див. addressing company)
list-compiling firm фірма-укладач адресних списків
list rental надання фірмою свого адресного списку іншій фірмі для однократного використання, «в оренду»
listenership слухацька аудиторія
listing fees, pl. плата за рекламні послуги, стягнута універсамами з оптових торгівців (за послуги зі стимулювання збуту товару через універсам — реклама всередині крамниці, публікування рекламних оголошень у газеті і т. д.)
Little America Method метод визначення ефективності рекламної кампанії в загальнонаціональному масштабі за результатами її проведення в місцевих умовах (на невеликих ринках)
Little Sisters, pl. відомі масові жіночі журнали в США («Self», —Working Mother» «Working Woman» і «ms. Savvy»), «сестрички»
living habit спосіб життя
load up «навантаження» — прийом збуту, використовуваний у так званих книжкових і музичних клубах, коли покупцю, що купує дві чи три книжки або платівки із серії, автоматично надсилаються інші випуски, зі щомісячним рахунком за них
logo логотип — графічний знак фірми чи організації
long form телепередача, що транслюється в «піковий час» і триває понад 2 години — «довгий жанр»
loose inset рекламний вкладиш (у друковане видання)
loss leader товар, спеціально продаваний за собівартістю (чи нижче за неї) з метою підвищення попиту на якісь інші товари
low-pressure advertising ненав’язлива реклама
low-end market ринок дешевих товарів і послуг
luxury-car дорогий автомобіль
M
Macromarketing макромаркетинг (вивчення процесів економічного обміну в економіці в цілому)
made for (жарг.) кінофільм, знятий для показу спочатку на телебаченні
made-to-measure зшитий за мірками, індивідуально (про одяг)
Madison Avenue Медісон-авеню (див. Ad Alley)
magalog (magazine + catalogue) журнал-каталог, використовуваний фірмами посилкової торгівлі, в який включені рекламні оголошення фірм, продукція котрих не репрезентована в каталожній рубриці
magnum скляна пляшка ємністю 2/5 галона, використовувана звичайно для розливу вина
mailgram лист-телеграма (комбіноване телеграфно-поштове відправлення, передане по телеграфу в найближче до адресата поштове відділення, і надіслане потім йому поштою, порівняно недорога послуга)
mail list список розсилання (див. list)
mailing list список розсилання (див. list)
mail order замовлення поштою
mail-order advertiser рекламодавець сфери посилкової торгівлі
mail-order catalogue каталог посилкової торгівлі
mainstay постійно наявний, постійно використовуваний (наприклад marketing mainstay — засіб, постійно використовуваний у маркетингу)
maintained mark-on постійна націнка (різниця між вартістю товарів, що доставляються в роздрібну крамницю, і їхньою роздрібною ціною)
make-good компенсаторний прокат рекламних роликів, здійснюваний телекомпанією безкоштовно як покриття цілком чи частково невиконаних зобов’язань перед рекламодавцем
make-or-buy decision рішення фірми про виробництво власного товару певного виробничого призначення чи закупівлю його в інших фірм
maker фірма-виготовлювач (звичайно в складних словах, таких як car maker і т. д.)
management consulting консалтинг з менеджменту (платні послуги, надані незалежними особами чи фірмами, що мають за мету допомогти в розв’язанні проблем керування виробництвом чи організацією)
management development курси підвищення кваліфікації керівників
management game ділові ігри, використовувані як засіб навчання прийомів керування
management process school сучасна школа менеджменту, побудована на аналізі управлінських функцій (планування, контролю й організації виробничих процесів)
management trainee стажист на фірмі (менеджер-стажист)
manit (одиниця виміру) одна людино-хвилина виробництва
manual довідник (перелік необхідної для конкретної галузі ділової активності інформації, інструкцій, прайс-листів і т. д.)
manufacturer coupon товарний купон, що випускається фірмою-виробником товару (у програмі стимулювання збуту) (див. coupon)
маnufасturеr’s agent агент фірми-виробника, оптовий торгівець, посередник, що не є власником продаваного їм товару (агент звичайно репрезентує продукцію кількох неконкуруючих між собою фірм-виробників, призначену для певної сфери торгівлі) (див. також MR, маnufасturеr’s ‘representative)
маnufасturеr’s brand марочна назва товару, що належить виробнику самого товару
маnufасturеr’s representative представник фірми-виготовлювача, агент фірми-виготовлювача (див. також MR, маnufасturеr’s agent)
marginal buyer маргінальний, «межовий» покупець (тобто покупець, що утримується від купівлі певного товару в разі підвищення ціни на нього)
marginal producer маргінальний виробник (тобто фірма, прибуток якої від реалізації свого товару ледь покриває витрати на його виробництво)
marginal seller маргінальний торговець (тобто торговець, що відмовиться продавати товар, якщо ціна на нього буде знижена)
markdown зниження встановленої раніше роздрібної ціни
markdown cancellation підвищення ціни, раніше зниженої (у роздрібній торгівлі; воно не має перевищувати спочатку встановлену на товар ціну)
markdown money грошова сума, яку одержує роздрібний торгівець від фірми-виробника в разі, якщо товар не розпродується (один з істотних пунктів контракту між торгівцем і виробником)
market 1) ринок; зазвичай певний сегмент усього споживчого ринку (див. також target market); 2) скор. від market price
market здійснювати весь комплекс заходів, зв’язаних з реалізацією товару на ринку, починаючи з його виробництва і закінчуючи дистрибуцією і рекламою
marketability здатність будь-якого матеріального об’єкта (товару чи послуги) обертатися на готівку
marketable здатний продаватися (про товар)
market analysis аналіз ринку (один з аспектів вивчення ринку, що включає визначення його кількісних і якісних характеристик)
market audit ревізія ринку, метод вивчення маркетингової активності й структури бізнесу (з метою виявлення слабких місць)
market behaviour стан ринку збуту
market decision ухвалення рішення про ринок збуту товару
market development становлення (формування) ринку
market dominance лідируюче становище на ринку
market-driven (marketing) маркетинг, орієнтований на реальні потреби споживачів
marketer фірма, що здійснює маркетинг свого товару, рекламодавець
market exploration вивчення ринку
market factor ринковий фактор, фактор збуту
market failure провал ринку (ситуація, коли ринкова економіка не справляється із завданням ефективного розподілу матеріальних ресурсів)
market fit ринкова відповідність (імовірність того, що новий товар буде користуватися попитом у тих самих покупців, що користуються іншими товарами цієї самої фірми)
market-grid approach «ґрати» (аналітичний засіб сегментування ринку, в якому ринок подається матрицею, розділеною на сегменти за релевантними ознаками)
market ideology філософія ринку
marketing agency агентство, що займається маркетингом
marketing boards, pl. ради з маркетингу (агентства, створювані з метою монополізувати збут певних товарів, особливо сільськогосподарської продукції. Вони поєднують велику кількість дрібних виробників і є посередником у переговорах з нечисленними оптовими за-
купниками)
marketing concept концепція/філософія маркетингу (див. broad business philosophy)
marketing cost analysis аналіз маркетингових витрат (тобто витрат з моменту виробництва готової продукції до її постачання кінцевому споживачу й одержання оплати)
marketing-dominated strategy стратегія менеджменту, що віддає перевагу споживчому попиту; орієнтована на маркетинг
marketing functions, pl. функції маркетингу: купівля, продаж, доставка, складування, сортування, стандартизація, фінансування, прийняття відповідальності за ризик і збирання інформації
marketing information system система маркетингової інформації (уся система збору, аналізу, збереження і поширення інформації,
що безпосередньо стосується маркетингу, використовувана даною фірмою)
marketing intelligence маркетингова розвідка (частина системи маркетингової інформації, що стосується збору даних про останні досягнення в галузі, що цікавить фірму)
marketing management маркетинговий менеджмент (планування, управління і контроль усіх маркетингових операцій, у тому числі постановка завдань маркетингу, розроблення програми і стратегії маркетингу, закріплення за цими програмами персоналу, супервайзинг маркетингових операцій і контроль виконання)
marketingmanship ступінь кваліфікованості проведення маркетингу товару чи послуги
marketing mix комплекс маркетингу, 4 складові маркетингу: ціна, товар, реклама і продаж (розроблений уперше Нілом Борденом, американським економістом)
marketing research маркетингові дослідження (процес збору, запису й аналізу інформації, що стосується маркетингу товарів і послуг)
marketing research information дані досліджень маркетингу
Marketing Science Institute Інститут маркетингових досліджень (СМА, Кембридж, штат Массачусетс) (див. також MSI)

<< Предыдущая

стр. 3
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>