<< Предыдущая

стр. 4
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

marketing-services firm фірма, що надає різні маркетингові послуги, маркетингова фірма
marketing tool засіб маркетингу, маркетинговий прийом
market niche невеликий сегмент ринку, що підходить для маркетингу певного товару (див. також niche)
market-oriented production виробництво, орієнтоване на конкретний ринок (тобто виробництво товару в тій країні, де здійснюється його продаж; у міжнародному маркетингу)
market outline місце товару на ринку (загальне уявлення про місце конкретного виду чи марки товару в загальній системі ринку)
market penetration упровадження, проникнення (товару) на ринок (частка, що належить конкретному виду товару в загальній сукупності подібних товарів на ринку)
market presence присутність на ринку, наявність у фірми реклами, стійка репутація серед споживачів і конкурентів
market price ринкова ціна (тобто реальна ціна, за якою в даний момент продається товар. Скор. Market)
market profile зріз ринку (інформація про потенційного покупця чи аналіз потенційного ринку збуту за індивідуальними характеристиками: вік, стать і т. д.)
market representative представник торгової фірми щодо групи товарів (працівників відділу закупівель фірми, що займається певною групою товарів і надає інформацію про них покупцям крамниць, якими володіє чи керує фірма)
market research дослідження ринку (частина маркетингових досліджень, що вивчає особливості ринку, його структуру й обсяг)
market segmentation сегментування ринку (поділ ринку збуту певного виду виробу на різні категорії за такими ознаками, як місце розташування тощо)
market share ринкова частка, частка ринку (відсоток, що приходиться на частку купівель певного фірмового, марочного товару від усієї сукупності купівель товару даного виду, наприклад, частка помади фірми «Revlon», марки «F&I» від усієї помади, що продається на ринку)
market-share leader провідна фірма за показниками частки ринку
market skimming «зняття вершків» (установлення високої вихідної ціни на новий товар з метою швидко окупити виробничі і маркетингові витрати) (стратегія ціноутворення)
market strategy ринкова стратегія (вироблення маркетингового підходу, що дозволяє виконати поставлені перед новим видом товару завдання зі збуту)
market structure analysis аналіз структури ринку (вивчення товарів конкуруючих фірм на певному ринку і відповідної реакції споживачів на них з метою вироблення оптимального рішення про зовнішній вигляд товару і позиціонування його на ринку)
marking маркування товарів (забезпечення товарів торговими ярликами з указівкою ціни, розміру і т. д.)
mark-on роздрібна націнка, різниця між собівартістю і роздрібною ціною (див. mark-up)
mark-up роздрібна націнка (див. mark-on)
marriage mail спільне розсилання поштою рекламних оголошень кількох різних фірм (з метою заощадити на поштових витратах) (див. також network mail)
mashion (mass + fashion) (жарг.) масова мода з претензією на «дизайнерське» виконання (такі фірми, як Gloria Vanderbilt, Jordache, Sasson)
mass-circulation magazine масовий журнал
mass-market широкого вжитку, масовий (про товар)
mass marketing масовий маркетинг (метод продажу великих партій товару будь-якому покупцю. Звичайно застосовується в супермаркетах і роздрібних магазинах, що торгують за зниженими цінами)
mature industries, pl. «старі» галузі виробництва, попит на продукцію яких не має тенденції до зростання, чи застарілі методи виробництва
Mc Kittrick «Маккитрик» (щоквартальне довідкове видання, що дає перелік усіх рекламодавців і їхніх рекламних агентств США) (див. також МсK)
mechanical технічний (макет) (у друкованій рекламі)
media засоби реклами (преса, радіо і телебачення)
media advertising реклама в засобах масової комунікації
media advertising expenditures витрати на рекламу в засобах масової інформації
media analysis аналіз засобів реклами (вивчення можливих підходів до організації рекламної кампанії в засобах масової інформації, спрямованої на широку чи спеціалізовану аудиторію)
media audiences, pl. аудиторія засобів масової інформації
media buy купівля місця і часу в засобах реклами
media buyer рекламний агент, що купує рекламне місце і час у засобах реклами
media costs, pl. l) витрати на засоби реклами; 2) розцінка засобів реклами
media clearance body орган контролю за засобами реклами
media decision ухвалення рішення про використання певних засобів реклами в рекламній кампанії
media director керівник із засобів реклами (працівник рекламного агентства, відповідальний за вибір рекламних засобів для проведення рекламної кампанії і за розміщення в них рекламних оголошень)
media investment асигнування на засоби реклами
media management керівництво службою засобів реклами (у рекламному агентстві)
media plan план використання засобів реклами в рекламній кампанії
medium buyer помірний, пересічний покупець (див. також moderate buyer)
mega-agency рекламне агентство-гігант, велике рекламне агентство з повним циклом послуг
megamerger злиття фірм-гігантів
membership groups, pl. групи людей, об’єднані за формальною ознакою належності до якоїсь громадської організації (у тому числі і «торговому клубу»)
merchandise catalogue товарний каталог
merchandise manager керівник з торгівлі (у роздрібній торгівлі), відповідальна особа, що контролює закупівлю, продаж і облік товарів у крамниці
merchandise mart демонстраційно-торговельний комплекс (велике торгове приміщення, що належить фірмі-виробнику, де проводиться демонстрація товару і ухвалюються торговельні угоди)
merchandising мерчандайзинг (підготовка товарів до продажу в роздрібній торгівлі з метою привертання уваги покупців — розміщення в торговому залі, додаткова упаковка, установка рекламних планшетів та ін.)
merger злиття, поглинання однією фірмою іншої (при цьому зберігається назва і структура фірми, що поглинула більш слабку фірму)
merge/purge операція на комп’ютері, метою якої є відновлення поштових списків (виключення певних адрес, уведення нових адрес і т. д.) (у прямій поштовій рекламі)
message environment контекст рекламного звернення
me-too (жарг.) злиття невеликої фірми з великою (див. також minimerger)
metro area (metropolitan area) метрополісний ареал
metropolitan newspaper метрополісна газета
micromarketing мікромаркетинг (вивчення процесів економічного обміну в конкретних фірмах) (див. macromarketing)
microwaveable призначений для готування в мікрохвильовій печі (про харчові продукти)
mid-range market ринок споживчих товарів середньої вартості
middle-of-the-line merchandise товар середньої якості, добротний товар
Milline Rate Formula методика порівняння вартості реклами в різних газетах (вартість за рекламний рядок ділиться на тираж видання і збільшується на 1 млн)
minimeroer злиття невеликої технічної фірми з великою компанією (див. me-too)
mislabeling неправильне маркування
misredemption неправильне погашення (купонів)
missionary selling «місіонерство» (використання комівояжерів на нових ділянках для продажу нових товарів)
Mister Magoo «містер Maгy», персонаж спеціальних рекламних роликів (див. abnormal Magoo)
mobile exposition пересувна виставка
mobile unit пересувна телекамера, використовувана для репортажів з місця події (у телевізійній рекламі)
moderate buyer пересічний покупець див. medium buyer
model stock зразковий запас товарів (необхідна кількість необхідних товарів у потрібному місці в потрібний час)
mom and pop outlets, pl. родинні крамниці (звичайно невеликі торговельні точки, які обслуговуються однією родиною, що має обмежений капітал)
money center bank великий комерційний банк
motor freight автомобільний вантаж (товари, що транспортуються автомобільним транспортом)
move product «рухати» товар, збільшувати його збут за допомоги реклами і заходів щодо стимулювання збуту
move-up buyers домовласники, що прагнуть до більш розкішних і просторих помешкань
multinational corporation міжнаціональна корпорація (корпорація, котра бере участь у міжнародній виробничій і комерційній діяльності, що робить, продає, рекламує свої товари в різних країнах світу) (див. MNC)
multipack мультипак (контейнерна упаковка, що містить кілька одиниць індивідуально упакованого товару)
multiple brands, pl. множинні марки (різні марочні назви, використовувані фірмою-виробником для одного товару з метою розширити ринок збуту)
multiple pricing надання знижки з ціни в разі придбання кількох одиниць товару
multiunit organization нова назва для «chain store» (див. chain store)
muppies (middle-aged urban professionals) «яппи» середнього віку (див. також yuppies)
musicvid музичні відеоролики (уперше з’явилися на кабельному телебаченні, компанія «МТ)
Mylar майлар (товарний знак фірми Дюпон для синтетичної плівки, використовуваної для виготовлення магнітної стрічки)
N
name plate іменна фірмова плашка
name slug «іменний рядок», підпис чи логотип рекламодавця
narrowcast трансляція кабельного телебачення (на відміну від ефірних «broadcasts»)
national advertiser рекламодавець у національному масштабі
national advertising рекламування в масштабах усієї країни (рекламодавцем є виробник чи оптовий торгівець на відміну від роздрібного чи місцевого торгівця)
national brand загальнонаціональна марка, марочний товар, розповсюджуваний через широку мережу роздрібної торгівлі (на відміну від private brand — «приватної марки» — належної певному дистрибутору чи роздрібному торгівцю)
national penetration упровадження на ринок у загальнонаціональному масштабі
needle trades, pl. «голковий бізнес» (промислові фірми, що випускають готовий одяг)
negative groups групи, до яких споживачі неохоче відносять себе; негативні групи
negative option прийом прямого маркетингу, що полягає в тому, що товар висилається клієнту автоматично, якщо від нього не отримано письмової відмови
negotiated price договірна ціна (звичайно нижча, ніж стандартна)
nested «в одному гнізді» (про товар); (товар, розташований усередині упаковки іншого товару (найчастіше рекламний сувенір)
Net Rating Point одиниця рейтингу (один відсоток загальної потенційної «чистої» аудиторії) (див. NRP)
net unduplicated audience сумарний рейтинг аудиторії (див. CUME)
network телевізійна чи радіомережа (група теле- чи радіомовних станцій, що зв’язані контрактом і синхронно транслюють ті самі програми)
network mail спільне розсилання (у прямій поштовій рекламі) (див. marriage mail)
network television мережове телебачення (телевізійні станції, що ведуть передачі у відкритому ефірі на відміну від кабельного телебачення)
never-outs, pl. обов’язкові товари (товари, неодмінно наявні у великій кількості в крамниці в певний сезон, коли попит на них особливо високий)
New Age філософія «нової ери», що являє собою суміш східних і західних релігійних і філософських учень, відповідно, товари «нової ери» — натуральні харчові продукти, альтернативна музика і т. д.
«new collar» worker «новий комірець» (працівник сфери обслуговування)
new entrant компанія-новачок на ринку
New Product Watch служба спостереження за появою нових товарів на ринку
news environment оточення подіями (рекламного звернення)
nets, pl. «мережі» (три найбільші теле- і радіокомпанії США: АВС, CBS, NBS)
niche невеликий сегмент ринку (див. market niche)
Nielsen Drug (Food) Index індекс Нільсена, показник зміни асортименту аптек і продовольчих крамниць, що складається за методикою, розробленою А. К. Нільсеном на підставі даних, наданих експертними панелями)
Nielsen rating рейтинг Нільсена (відсоток родин, що приймають певну теле- чи радіопрограму за даними фірми А. К. Нільсена, що використовує аудиметри) (див. nielsens)
nielsens, pl. рейтинг Нільсена (див. Nielsen rating)
nixie mail бракована пошта (поштові відправлення з неправильною, неточною чи нерозбірливою адресою)
nixies, pl «мертві душі» (адресати розсильного списку, котрий за якимись причинами неможливо доставити кореспонденцію) (у прямій поштовій рекламі)
non-adults, pl. діти і підлітки
non-advertising marketing approaches маркетинг без допомоги рекламування товару в засобах масової інформації (тільки заходи щодо стимулювання збуту, дистрибуція і т. ін.)
nonbusiness advertising некомерційна реклама
nondurable goods товари нетривалого користування (продукти харчування, одяг і т. ін.)
nonprofit marketing застосування маркетингових прийомів некомерційними організаціями, «некомерційний маркетинг»
nonprofit organization некомерційна організація
nontheatrical distribution некомерційний прокат (фільму, програми)
normal good «пропорційний товар» (товар, споживання якого прямо пропорційно збільшенню доходів споживача за незмінної ціни) (див. також superior good)
no-tech product традиційний виріб, що є основою для використання сучасного високотехнологічного засобу (наприклад, автомобільний підлокітник, на якому встановлюється радіотелефон)
novel feature елемент новизни (товару)
nut (жарг.) «горішок», повна вартість витрат рекламодавця, що виступає спонсором якоїсь радіо- чи телепередачі
O
O&O station (owned & operated) місцева радіо- чи телестанція, що належить одній з компаній «мережі» (див. nets)
obsolescence планове зняття фірмою-виробником свого товару з ринку як застарілого і заміна його новим, більш досконалим товаром (що звичайно супроводжується широкою рекламною кампанією)
odd-pricing надання товару «некруглої» ціни (наприклад, 99 центів замість 1 долара) (див. також pshychological pricing)
off-price retailers, pl. представники спеціалізованої роздрібної торгівлі, що продають марочні товари за ціною на 20—60 % нижче їх вартості за прейскурантом фірми-виробника. Швидко зростаюча з 80-х років сфера торговельного бізнесу, що викликає невдоволення інших роздрібних торгівців
offshore «заморський» (про будь-які ділові операції американських фірм за межами США)
oligopoly олігополія (галузь виробництва, в якій невелика кількість фірм постачає на ринок той самий товар, маючи можливість диктувати на нього ціни)
on-air ефірний, в ефірі
«on-body» signage реклама компанії на спортивній формі команд
one-call closere комівояжери, що укладають торговельну угоду під час першого візиту
one-step (marketing) одноступінчастий (маркетинг) (пряме здійснення угоди купівлі-продажу по телефону, через використання купона чи поштою, в якій позитивною відповіддю на торгову пропозицію є акт купівлі чи передплати на щось)
one-time rate одноразова розцінка (розцінка, за якою рекламодавець оплачує час і місце в засобах реклами в разі купівлі невеликого обсягу, недостатнього для одержання «оптової» знижки)
on order (of goods) замовлений (товар), (товар) оплачений, але ще не отриманий покупцем
onpack пряма винагорода, яку прикріплено зверху на упаковку товару (див. direct premium)
open-contract-plus-commission plan метод відкритого контракту разом з комісійною винагородою
open-end contract відкритий контракт (контракт між постачальником і покупцем, в якому постачальник бере на себе зобов’язання виконувати вимоги клієнта протягом визначеного в контракті терміну, при цьому самі ці вимоги не обговорюються)
opening «прем’єра», перший показ нової серії товару в новому сезоні (одним виробником чи всією галуззю промисловості)
open order відкрите замовлення (замовлення на товар без зазначення ціни чи термінів постачання)
open outcry ринок «горланів» (звичайно за продажу сільськогосподарської продукції) (див. outcry market)
open rate рухома розцінка (розцінка, яка залежить від обсягу, що одержує рекламодавець, місця і часу в засобах реклами)
open-to-buy бюджет закупівель крамниці роздрібної торгівлі
optimum reach оптимальне охоплення (засобами реклами)
orange goods «жовтогарячі» вироби (товари із середнім ступенем обороту, такі як одяг) (у роздрібній торгівлі)
order cycle цикл виконання замовлення; час, необхідний для виконання замовлення
order-getting cost вартість маркетингових витрат для забезпечення потрібного економічного ефекту
ordering frequency частота розміщення замовлень
orgman (organization man) функціонер
outcry market ринок «горланів» (отримання контрактів приватними фірмами на закупівлю сільськогосподарської продукції з допомогою вигуків пропонованої ціни, як на біржі) (див. open outcry)
outdoor advertising зовнішня реклама
outdoor advertising campaign рекламна кампанія із застосуванням засобів зовнішньої реклами
outdoor appliance електропобутові прилади для використання на відкритому повітрі
outdoor poster плакат зовнішнього розклеювання
outgo витрати, зв’язані з підтримкою ділової активності фірми
outlay витрати
outlay costs, pl. грошові витрати, зв’язані з виробництвом і транспортуванням товару (чи наданням послуг)
out-of-home media засоби зовнішньої реклами (див. outdoor advertising)
out of stock (про товари) запаси яких у крамниці вичерпані
over-the-counter те, що продається без рецепту (про лікарські препарати)
overall (overall deal) всебічна угода, коли дистрибутор спочатку фінансує, а потім одержує всі права на володіння ідеями, сценарієм чи іншою продукцією окремої особи чи невеликої творчої фірми
overexpose надлишково рекламувати товар
overfull demand підвищений попит на товар
overlay прозорий аркуш зверху графічного макета для позначок та інструкцій (у друкованій рекламі)
overrun «перебір» (кількість одиниць друкованої реклами понад необхідний обсяг)
oversaturation перенасичення (ринку товаром)
oversize занадто великого розміру (про товар)
oversold про ситуацію, коли фірма-виробник має виконати зобов’язання щодо постачання товару більшої кількості, ніж вона в змозі зробити
own brand власна марка (товар, що має марку крамниці, в якій він продається — на відміну від марки фірми-виробника)
P
package «пакет» телеграм (готові до трансляції радіо- чи телесеріали, що за велику суму пропонують мовні компанії рекламодавцю)
packaged goods фасовані товари
package engineering розробка упаковки (застосування науково-технічних принципів для створення упаковки, розробки її розмірів, виду, матеріалу і т. ін.)
package insert рекламний вкладиш в упаковку товару
page paste-up верстка шпальти
painted bulletin мальований рекламний щит
pantry audit «ревізія комор» (дослідження споживчого попиту методом інвентаризації наявних у споживача товарів удома)
parent company «батьківська» фірма, що контролює діяльність належних їй «дочірніх фірм» (див. proprietory company)
participating dealer посередник, що бере участь у рекламній кампанії рекламодавця
party plan один із прийомів маркетингу, що полягає в тім, що фірма влаштовує вечірку чи чаювання з розпродажем своїх товарів
pasted inset рекламна вклейка (у друкованій рекламі)
paste-in вклейка
paste-up монтаж (оголошення і т. п.)
pay cable платне кабельне телебачення
paying capacity платоспроможність
pay channel канал платного телебачення
payout plan план витрат
penetrated people люди із закладеною в пам’ять рекламою (у теорії УТП американського фахівця реклами Р. Ривса)
penetration check перевірка рівня впровадження
perks, pl. (різн.) фінансові пільги
personal interviewer особа, що веде особисте опитування
personalized magazine журнал, що складається з різних рубрик, які підбираються для кожної групи передплатників індивідуально, відповідно до їхніх інтересів
personal sales force персонал, що займається особистим продажем
phaseout зняття товару з ринку
planning board група планування
pleasure travel туризм і подорожі (сегмент ринку)
pod об’єднання рекламних роликів, що йдуть один за іншим (у радіо- і телерекламі) (див. clutter)
point-of-purchase місце продажу (товару) (див. POP)
point-of-purchase advertising реклама на місці продажу (див. POP advertising)
pollster фахівець з опитувань, інтерв’юер
Р.О.Р. advertising реклама на місці продажу (див. point-of-purchase advertising)
positioning позиціонування (товару): 1) процес уявного визначення місця новинки в низці існуючих товарів; 2) конкретні заходи щодо закріплення за новинкою місця на ринку
poster постер, рекламний плакат
poster board плакатний щит, плакатна панель
р.r. department відділ престижної реклами; (див. також public relations department)
preemptive marketing маркетинг, що визначає наперед, (рекламування товарів, яких ще нема на ринку, з метою відвернути увагу споживачів від товару конкурента; особливо часто використовується в індустрії комп’ютерів)
preference function функція переваги (за вибору товарів)
preference item товар, якому віддає перевагу більшість покупців
preferential customer постійний покупець, що користується пільгами
preferred position краще розташування (реклами) (місце в засобах реклами, за яке рекламодавець платить окремо)
premium винагорода, рекламний приз (товар, пропонований покупцю безкоштовно чи за мінімальну ціну як засіб стимулювання збуту іншого товару) (див. custom premium)
premium brand марочний товар дуже високої якості
prepackaging фасування товарів (свіжих продуктів харчування для продажу в крамницях самообслуговування) (див. prepak)
prepak (див. prepackaging)
pre-print colour «вкладний колір» (кольорова вкладка, що друкується окремо від основної частини видання)
presentation презентація (товару)
presentation folder набір рекламної літератури про товар
presenter ведучий презентації товару, демонстратор
pres-kit добірка рекламної літератури і зразків товару, медіа-кит (див. media-kit)
pressure group група тиску (група, що обстоює певні інтереси)
preticketing попереднє маркування товарів (здійснюване постачальником)
price-consumption curve крива залежності споживання від зміни ціни на товар
price-demand curve крива залежності попиту від ціни товару
price development динаміка цін
price leader лідер за цінами (фірма, яка завдає тон у ціноутворенні на товари певної сфери виробництва)
price line категорія цін (про товари, згруповані за ознакою однакової ціни)
price/value perception співвідношення ціна/вартість товару у свідомості покупця
primary packaqe первинна упаковка; упаковка, що безпосередньо торкається товару
prime time час пік на радіо і телебаченні (коли найбільша кількість людей дивиться і слухає передачі; найдорожчий для розміщення реклами)
print advertisement рекламне оголошення в пресі
print campaign рекламна кампанія засобами друкованої реклами
printed novelty друкований сувенір
print media засоби друкованої реклами
private brand марка торгового посередника (див. dеаlеr’s brand)
private label марка торгового посередника (див. dеаlеr’s brand)
private warehouse приватна торгова база; база, що належить і використовується однією фірмою каналу дистрибуції
producer goods товари промислового призначення; товари, використовувані за виробництва інших товарів
product class товарний клас (група виробів, що є для більшості споживачів взаємозамінними)
product demonstration наочне демонстрування товару
product development створення (розроблення) товару
product feature характеристика, властивість товару
product field товарна сфера
product idea задум товару
product introduction виведення товару на ринок
production manager завідувач виробничого відділу
product knowledge знання товару
product life-cycle життєвий цикл товару (шість стадій перебування товару на ринку: поява, зростання, зрілість, насичення, занепад і відмовлення від товару)
product line товарна серія (асортимент товарів однієї фірми чи група виробів, тісно зв’язаних між собою і найчастіше уживаних спільно, що мають той самий ринок збуту, виробників і перебувають в одному діапазоні цін) (див. line)
product manager керуючий товаром
product mix структура асортименту товарів, що постачаються на ринок фірмою
product personality індивідуальність («лице») товару
product preference (купівельна) перевага щодо товару
product quality leader лідер за показниками якості товару
product support «підтримка» товару (постійними капіталовкладеннями в рекламу і заходи щодо стимулювання збуту)
product-use experience досвід використання товару
product watch постійне спостереження за товарами на ринку
professional призначений для фахівців (про товар)
professional advertising реклама для осіб вільних професій
professional beauty aids косметичні товари для косметичних салонів (товарна категорія) (див. professional beauty products)
professional beauty products (див. professional beauty aids)
profit margin запас принесеного прибутку (про товар)
programming складання програми передач на певний час (на радіо, телебаченні)
projected audience розрахункова аудиторія (у рекламі)
promo (promotion) у значенні конкретного заходу щодо стимулювання збуту
promotion стимулювання збуту; рекламування з метою підвищення інтересу споживачів до певного товару
promotional allowance кошти, надані фірмою-виробником фірмі-посереднику на проведення заходів щодо стимулювання збуту товару; знижка
promotional item виріб, використовуваний у кампанії зі стимулювання збуту

<< Предыдущая

стр. 4
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>