<< Предыдущая

стр. 5
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

promotional visor рекламний планшет (на місці продажу) (див. також visor)
promotools, pl. засоби стимулювання збуту (рекламні оголошення, рекламні поштові відправлення, демонстрація товару, каталоги та ін.)
proof-of-purchase (див. proof-of-purchase seal)
proof-of-purchase label місце на упаковці, де розміщується знак підтвердження купівлі товару (див. proof-of-purchase seal)
proof-of-purchase seal знак підтвердження купівлі товару (звичайно розміщується на упаковці)
proprietary company «батьківська» фірма (див. parent company)
proprietary goods запатентовані товари, право продажу чи виробництво яких належить якій-небудь одній фірмі
psychographics сегментування демографічних груп споживачів за такими характеристиками, як спосіб життя, звички, соціальний статус і т. д.
psychological pricing надання товару «не круглої» ціни (див. odd-pricing)
Public Advisory Committee for Trademark Affairs Громадський консультативний комітет зі справ про товарні знаки (США)
public-interest advertisement рекламне оголошення з актуальних питань, що стосується інтересів широкої громадськості
publicity campaign рекламно-пропагандистська кампанія
publicity department відділ реклами і пропаганди (на фірмі-виробнику)
public relations advertisement оголошення «престижної» реклами, реклами «паблік рилейшнс»
public relations department відділ «престижної» реклами (на фірмі-виробнику) (див. р.r. department)
public relations expert експерт із громадської думки
public service advertisement рекламне оголошення у вигляді звернення до громадськості
public warehouse громадська товарна база (база, що робить послуги кільком фірмам)
pulling power «сила» оголошення; ефективність рекламного оголошення
punch line ударна фраза (у рекламному оголошенні)
purchase incentive рекламна продукція (сувенір), використовувана в програмі заходів щодо стимулювання збуту
purchasing capacity купівельна спроможність
purchasing pattern особливості придбання якого-небудь товару (частота, регулярність і т. п.)
Q
qualified acceptance прийняття чого-небудь із застереженнями, умовний акцепт
qualified buyer покупець, що має цілу низку переваг, «вигідний» покупець
query card картка запиту
questionnaire construction складання анкети для опитування споживачів
R
rack jobber оптовий торговець, що спеціалізується на постачанні товарів повсякденного попиту
radio buy купівля часу на радіо для трансляції реклами
radio merchandising programm програма заходів щодо стимулювання збуту певного товару, проведена з допомогою радіооголошення
radio rep firm (див. radio representation firm)
radio representation firm посередницька фірма, що робить послуги з розміщення рекламних оголошень у радіоефірі
rag business «ганчірковий» бізнес, індустрія готового одягу
rate card прейскурант (у засобах реклами)
ratings company рейтингова фірма, що визначає оцінні коефіцієнти теле- і радіопрограм
reach охоплення (теле- чи радіоаудиторії) засобом реклами
reach level рівень охоплення (яким-небудь засобом реклами)
reach potential потенціал охоплення (засобами реклами)
reader profile аналіз складу читачів (певного виробу)
ready-to-assemble furniture збірні меблі (сегмент ринку)
ready-to-serve готові до вживання (про харчові продукти)
reason-why advertising реклама, що аргументує
rebate одноразова грошова винагорода в разі купівлі дорогого товару (наприклад, автомобіля) (у програмі стимулювання збуту)
rebate offer пропозиція знижки з ціни
red label червоний ярлик (маркування вогненебезпечних вантажів під час транспортування)
refund грошова винагорода в разі купівлі, що засвідчується пред’явленням «proof-of-purchase» (у програмі заходів щодо стимулювання збуту) (див. proof-of-purchase)
refund check рахунок на оплату за покупку, повернуту покупцем у крамницю
regional buying preference регіональні купівельні переваги
regular brand звичайна марка, марка регулярного користування
regular price стандартна роздрібна ціна (без знижки)
regular-size стандартний (за розміром)
relationship marketing маркетинг, заснований на встановленні міцних зв’язків з покупцями
remarketing ремаркетинг, повторний маркетинг («пожвавлення» попиту на товар, що йде на спад, за допомоги нової рекламної кампанії чи рекламування його на новому цільовому ринку)
remote (див. remote broadcast)
remote broadcast репортаж з місця події (у рекламі — з місця продажу рекламованого товару) (див. remote)
repeat business повторне звертання споживачів до послуг певної фірми
reply card поворотна картка
representative торговий агент (див. також sales representative)
retail chain мережа роздрібних крамниць (однієї фірми)
residential customer клієнт, що живе в межах торгової зони продавця
response measure замір відповідної реакції
retail advertisement оголошення роздрібної реклами
retail advertiser рекламодавець роздрібної торгівлі
retail distribution поширення вроздріб, через роздрібну торгівлю
retailer tag повідомлення роздрібного торгівця наприкінці рекламного ролика основного рекламодавця про місце й умови продажу рекламованого товару (у теле- і радіорекламі)
retail field роздріб
retailing institution роздрібне торгове підприємство
retail tag зазначення конкретного місця роздрібного продажу рекламованого товару (у теле- і радіорекламі)
return privilege домовленість з постачальником про повернення невитраченої частини товару (звичайно рекламних призів)
ribbon branding стрічкове маркування
rig комбінована вантажівка; трактор і автофургон
roll out випускати на ринок, починати активний продаж (про товар)
rollout поява нових товарів на ринку
runaway brand марочний товар, з великим відривом лідируючий на ринку
run-of-paper колір «від газети», однопрогонний багатоколірний друк
S
saleable article ходовий товар
sales area торговий зал; площа торгового залу; район збуту (див. selling area)
sales bulletin торговий бюлетень
sales claim комерційний аргумент
sаlеs dеvеlормеnt program програма заходів для збільшення продажу товару
sales leads, pl. «підказки», цілевказівки для потенційних покупців
sales manager керівник служби збуту
sales message торгове звернення
sales opportunity можливість збуту
sales promotion кампанія заходів щодо стимулювання збуту (реклама в місцях продажу, безкоштовні зразки товару, рекламні призи, купони і т. ін.)
sales promotion budget кошторис витрат на заходи щодо стимулювання збуту
sales representative торговий агент, комівояжер (див. representative)
salient feature відмітна ознака (див. identifying feature)
sampling campaign рекламна кампанія з поширення спробних зразків нового товару
sampling introduction виведення товару на ринок з допомогою розповсюдження безкоштовних зразків
sampling operation процес складання вибірки
sampling plan план вибіркового обстеження
saturation campaign кампанія з насичення ринку певним товаром
saturation couponing кампанія насичення з розповсюдженням купонів
saturation flow потік насичення
scatter package блок передач «врозкид» (на телебаченні)
scrambled merchandising «змішана» торгівля, торгівля товарами різних товарних класів у одній крамниці
scratch-off card картка опитування споживачів, в якій потрібно викреслити певні варіанти відповіді
screen ad кінореклама
seasonal effects, pl. сезонні коливання (попиту і т. п.)
secondary circulation вторинний обіг друкованого видання (серед осіб, що не є його первинними читачами)
segmentation analysis сегментний аналіз ринку
self-liquidating offer винагорода, що самоліквідується, за купівлю (вартість якої включена у вартість товару й оплачується покупцем у разі його покупки) (див. self-liquidating premium)
self-liquidating premium винагорода, що самоліквідується, за купівлю (див. self-liquidating offer і free offer)
selling appeal рекламно-комерційний мотив
selling area торговельний зал (див. sales area)
selling force торговельний персонал
selling environment комерційне (торгове) середовище
selling point комерційний аргумент
sell-through успішний продаж товару на ринку (у результаті правильної рекламної кампанії)
SELTEL Inc фірма «Селтел», що є розповсюджувачем рекламного часу на 100 телевізійних станціях у США
Service 500 щорічний перелік 500 найбільших корпорацій невиробничої сфери в США, що складається журналом «Fortune»
share goal планований показник частки ринку
shelf display розкладання товару на полицях у крамниці
shelf-life (of a product) довговічність зберігання на прилавку (про товар)
shelf pad рекламне оголошення на крамничній полиці
shelf spotter рекламне оформлення полиць у крамниці, яке вказує на певний товар, що привертає до нього увагу покупців
shelf-stable придатний для тривалого зберігання (про товар)
shopping club «клуб покупців» — торгова база-магазин, де товари продаються за трохи зниженими порівняно з роздрібною торгівлею цінами (див. також warehouse club)
shopping goods товари попереднього вибору (меблі, більшість електропобутових товарів і т. д.)
shopping guide торговий путівник
shopping habit купівельний стереотип
shopping information торгова інформація
shopping newspaper торговий вісник
shopping spree рекламний приз, що надає його власнику право на безкоштовне придбання товарів на певну суму (у програмі заходів щодо стимулювання збуту)
show floor виставка, демонстраційний зал; експозиція
single-copy circulation розповсюдження друкованого видання вроздріб
single-serve food харчові продукти в розфасовці на одну порцію
six-pack поширений вид упаковки напоїв, що містить в одному контейнері 6 одиниць товару
«smart card» купівельна кредитна картка, яку перевіряють з допомогою комп’ютера
Snow Belt «сніжний пояс» (північні штати США)
soft-sell advertising ненав’язлива реклама (на відміну від hard-sell advertising)
space buyer фахівець із закупівлі місць у засобах масової інформації для розміщення реклами
special-interest newspaper спеціалізована газета
special occasion advertising використання різних громадських заходів з метою рекламування товару
special offer рекламний прийом, що полягає в поданні «особливої (особливо вигідної) пропозиції» знижки ціни чи іншої винагороди
special price ціна зі знижкою (звичайно встановлюється на певний період часу)
specialty advertising реклама за допомоги рекламних сувенірів
specialty advertising industry індустрія рекламних сувенірів
specialty goods товари особливого попиту (особливо модні товари, автомобілі, стереоапаратура і т. п.)
specialty store крамниця спеціалізованої роздрібної торгівлі
specimen dummy макет верстки
spending habit характер витрат
split-30 commercials два рекламних оголошення про два різні товари одної фірми, кожне тривалістю 25 секунд, з’єднані в один стандартний 30-секундний ролик, подвійний 30-секундний ролик; подвійний 30-секундний рекламний ролик (про телерекламу)
split-run advertising реклама, що використовує розбивку тиражу для розміщення різних оголошень
spokescharacter рекламний персонаж
spokesperson офіційний представник фірми, що виступає із заявою
sponsor спонсор
sponsorship виконання функцій спонсора; спонсорські послуги
sponsorship package пакет рекламних заходів, пропонований спонсором
spot advertising «точечна» теле- і радіореклама, проведена на окремих ринках за допомоги рекламних відео- і радіороликів
spot market «точечний» ринок (ринок, на якому торгівля здійснюється за готівку з короткими термінами постачання товару покупцю)
spot price ціна товару на «точечному» ринку (див. spot market)
spreadhead заголовок на розвороті (у друкованій рекламі)
standard-size package стандартна упаковка
standee рекламний манекен, звичайно у вигляді якогось відомого персонажу
stand-up presenter ведучий презентації в кадрі (у телевізійній рекламі)
star «зірка» (товар, на який приходиться велика частка ринку за зростаючого ринку)
start-up новий, що недавно з’явився на ринку (звичайно про фірму)
state-of-the-industry виконаний за останнім словом техніки, високоякісний (про товар)
station break «станційний просвіт» (інтервал між трансляціями програм мережі, коли станція-філія може передавати рекламу, одержувану нею, як правило, безпосереднього від місцевих рекламодавців)
station call letters назва теле- чи радіостанції (звичайно з кількох літер: CBS, WNAY і т. п.)
station identification позивні радіо- чи телестанції
station identification break перерва в радіо- і телепрограмах для передачі позивних станції
station poster станційний плакат (на вокзалі і т. д.)
status product престижний товар
staying power здатність товару тривалий час удержати увагу споживачів
steady buyer постійний покупець
stitch-in вклейка див. blow-in
stock art масовий дизайн рекламних оголошень (продається для кількох рекламодавців)
stockout ситуація, коли в торговій точці закінчуються запаси товару
store brand марка конкретної крамниці
store circular рекламний вісник магазина (звичайно повідомляє, які товари продаються зі знижкою)
store demostration демонстрування товару продавцем у крамниці
store traffic відвідування (покупцями) крамниці, популярність крамниці
Strategic Business Unit «стратегічна група» (відділ чи підрозділ фірми, що займається певним товаром чи товарною серією і є автономною одиницею, що самофінансується) (див. також SBU)
street encounter вуличне інтерв’ю
strip show регулярна щоденна телепередача (див. across the board)
strong market сильний ринок (ринок, на якому попит перевищує пропонування)
subliminal message оголошення тривалістю в 1/30 секунди, трансльоване багаторазово під час звичайної телепрограми, «підсвідома» реклама
suggestive brand name сугестивна назва товарної марки (наприклад «Life-Safers» — назва марки льодяників з дірочкою посередині)
Sun Belt «сонячний пояс» (південні штати США)
superior qood «пропорційний товар» (див. normal good)
superiority claim ствердження про перевагу (одного товару над іншим)
superstore крамниця типу супермаркету, але з розширеним продажем непродуктових товарів
T
tabloid insert малоформатна рекламна вкладка (у газету чи журнал)
tag line кінцева фраза рекламного оголошення
«take-one» literature рекламна література для безкоштовного роздавання
take-out foods готові харчові продукти, які продаються кафетеріями «на винос» (сегмент ринку харчових товарів)
takeover marketing «завойовницький» маркетинг (маркетинг, розрахований на поглинання одних фірм іншими) (див. merger)
target audience цільова аудиторія (у рекламі)
taste-test споживче тестування нового товару на смак
tax write-off звільнення певної частини доходу від податку (передачею частини коштів на благодійні заходи і т. п.)
team робоча група
teaser «запал» (рекламний прийом, спрямований на те, щоб викликати інтерес до наступного рекламного оголошення)
teleconference hookup телеміст
telemarketing прямий маркетинг по телефону
telephone interviewer особа, що веде опитування по телефону
telequalification system система опитування покупців по телефону (про їхні купівельні наміри)
teleshopping купівлі по телефону
telethon телемарафон (благодійна телевізійна передача)
test advertisement спробне оголошення
test check контрольний тест
test marketing спробний маркетинг
theater exhibition pattern структура прокату в кінотеатрах (про фільм)
theater screen advertising реклама в комерційному кінопрокаті
themeline основна рекламна тема (сформульована в одній фразі ідея рекламної кампанії)
thin market «прошарковий» ринок, реактивний (млявий) ринок
tie-in «зв’язування» (спільна реклама кількох товарів однієї чи різних фірм)
time buyer фахівець із закупівлі часу в засобах масової інформації для розміщення реклами
too-of-the-line goods першокласні товари товарної серії
total advertising загальні капіталовкладення в рекламу
total market coverage тотальне охоплення ринку
tracking system (комп’ютерна) система спостереження (за торговельними операціями)
trade acceptance реакція торговельних фірм на пропозиції рекламодавця з проведення кампанії стимулювання збуту
trade advertisement рекламне оголошення на сферу торгівлі
trade booth виставковий стенд (див. trade show exhibition booth)
trade fair торговий ярмарок
trade journal журнал для фахівців якоїсь певної галузі
trade magazine спеціалізований професійний, галузевий журнал
trademark bulletin бюлетень товарних знаків
trademark expert експерт з товарних знаків
trade name торгова назва товару
tradeoff виконання яких-небудь комерційних зобов’язань у відповідь на отримані послуги
trade show exhibit booth виставковий стенд (див. trade booth)
trade support підтримка товару (і зацікавленість у ньому) працівниками торгівлі
trading stamps, pl. торгові марки, що покупці одержують у деяких магазинах під час купівлі товару, а потім можуть обміняти на інший товар (один із заходів щодо стимулювання збуту)
traffic відвідування покупцями торгової точки
traffic department відділ проходження замовлень (у рекламному агентстві)
traffic management керівництво службою проходження замовлень (у рекламному агентстві)
transit advertisement рекламне оголошення на транспорті
trial size спробна упаковка товару (звичайно зменшеного розміру)
triple keystoning потроєння оптової ціни (у ціноутворенні роздрібної торгівлі) (див. keystoning)
turnkey здача «під ключ» (надання всього циклу послуг чи повного комплексу товарів — за відповідним контрактом)
TV/radio spot buyer агент-фахівець із закупівлі часу для «точкової» реклами
two-step marketing двоступінчастий маркетинг (див. conversion rate)
two-tier pricing system система ціноутворення, що складається з двох категорій цін (розрахованих для різних класів споживачів, наприклад, одна ціна для оптового продажу й інша — для роздрібного)
U
underdog не дуже великий підприємець і рекламодавець
under-merchandise не підкріплювати пропозицію про винагороду за купівлю достатньою товарною цінністю
Universal Product Code універсальний товарний код, UPC (див. bar code)
upper-income високооплачуваний, з високими доходами (про верству населення)
usage pattern особливості використання (товару)
upscale market ринок споживачів з рівнем доходів вищим за середній і з вищою освітою
usage cycle довговічність, тривалість використання (про товар)
utility vehicle автомобіль середнього класу
V
value-conscious той, що прагне до економії (про покупця) (див. budqet-conscious)
vending machine торговий автомат
vendor analysis процес добору постачальників
vendor supported те, що має підтримку оптовиків (про товар)
venture team робоча група фірми-виробника, що займається розробленням і маркетингом нового товару
vertical merger «вертикальне» злиття фірм, що входять в одну систему каналів дистрибуції
videologue відеолог, каталог на відеокасеті
viewing diary глядацький щоденник (використовується за аналізу складу глядацької аудиторії і для рейтингу телепрограм)
VIP pack добірка рекламних матеріалів, що розсилаються потенційним покупцям дорогих товарів (у прямій поштовій рекламі)
visor рекламний планшет (див. promotional visor)
voluntary chain система кооперації оптовиків проти великих роздрібних торговців
W
walking advertisement «ходяча» чи «жива» реклама (тобто людина, що несе на собі рекламні щити чи транспаранти)
warehouse club торгова база-крамниця; крамниця-склад (див. shopping club)
wars «війни» виробників-конкурентів за ринки збуту. Відомі «cola wars» (між компаніями Pepsi і Coka Cola), «burger wars» (між компаніями Mac Donald і Burger King, що роблять гамбургери), «PC wars» (між виробниками персональних комп’ютерів Apple і IBM), «jeans wars» (між фірмами, що шиють джинси Jordache і Murjani)
waste circulation тираж, що залишився нерозпроданим
wasted coverage марне охоплення (рекламної аудиторії)
well-established product міцно зарекомендував себе на ринку товар
wheel of retailing колесо роздрібної торгівлі (теорія того, що спочатку робиться акцент на низьку ціну нового товару, однак згодом ціна на нього зростає, і нові конкуренти пропонують дешевший товар)

<< Предыдущая

стр. 5
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>