<< Предыдущая

стр. 6
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

white goods «білий» товар (побутові електроприлади значних габаритів: холодильники, пральні машини і т. д.)
wholesale outlet оптова торгова база
wine cooler легке сухе столове вино
with-pack premium винагорода за купівлю, одержувана покупцем в упаковці разом з товаром
word-of-mouth advertising усна реклама, «поголоска» (див. endless chain)
wrap-up (жарг.) «легкий» покупець, «роззява» (покупець, що охоче купує будь-який товар)
Y
yellow pages, pl. телефонний довідник торгівлі
yuppie/young urban professional (яппі, молоді процвітаючі міські жителі з вищою освітою і високими доходами) (демографічна група)
Z
zap (розм.) зупинити, «вирубати» (наприклад телерекламу)
zapper товар, що приносить великий прибуток і швидко завойовує ринок
zip code поштовий індексAbbreviations


АМА (American Marketing Association) Американська асоціація маркетингу
ASI (Audience Survеу’s Ihe) «Одиинс сервейз», кампанія з дослідження глядацьких реакцій (США)
СЕО (Chief Executive Officer) головний керівник
CPI (Consumer Price Index) показник споживчих цін
CUME (Cumulative Audience ratings) сумарний рейтинг аудиторії
DAGMAR (Defining Advertising Goals for measured Advertising Results) «визначення цілей для розрахункових рекламних результатів» (поширений метод планування рекламної кампанії)
DIS (Direct Impact on Sales) пряма залежність збуту від проведеної рекламної кампанії
DIY (Do-it-yourself) товари типу «зроби сам»
EDI (Electronic Data Interchange) система обміну електронною інформацією
ЕОМ (end of the month) останні дні місяця
GAF (General merchandise, Apuarel and Furniture) товари повсякденного попиту, одяг, меблі (звичайний асортимент магазинів роздрібної торгівлі)
GWP (gift with purchase) безкоштовний подарунок, що вручається покупцю під час купівлі певного товару (у заходах щодо стимулювання збуту)
HUT (Household using television) родина, що має телевізор
LDC (Low Developed Country) країна, що розвивається
LOH (Lady of the House) «хатня господарка»
M&A (Mergers and Acquisitions) відділення інвестиційного банку, що займається капіталовкладеннями, зв’язаними зі злиттям компаній чи придбанням однієї компанії іншою (тобто з маркетингом «завоювань», «takeover marketing»)
MeK (Me Kittrick) фірма «Маккитрик»
MNC (Multinational Corporation) міжнаціональна корпорація
MR (маnufасturеr’s representative) представник фірми-виготовлювача
MSI (Marketing Science Institute, Cambridge, Mass) Інститут маркетингових досліджень (США)
NARB (National Advertising Review Board) Національна рада зі спостереження за рекламною діяльністю (CUA)
NIC (Newly Industrializing Country) країна, що швидко розвиває технічне виробництво (наприклад, Тайвань, Південна Корея, Гонконг)
NPO (nonprofit organization) некомерційна організація
NRP (Net Ration Point) одиниця рейтингу
ОРМ (orders per thousand) кількість замовлень на тисячу одиниць тиражу друкованого видання чи прямої поштової реклами (показник ефективності рекламної кампанії)
OTO (one time only) рекламне оголошення, що розміщується в засобах реклами тільки один раз
Р.О.Р. (point-of-purchase) місце продажу (товару)
PSA (Public Service Announcement) оголошення служби громадської інформації
PWP (Purchase with Purchase) покупка з покупкою (торгова пропозиція придбати з товаром, продаваним за звичайну ціну, додатковий товар за зниженою ціною)
rep. (representative) представник (торгової чи іншої фірми)
ROP (run-of-paper) колір «від газети»
SBV (Strategic Business Unit) «стратегічна» група
SMSA (standard metropolitan statistical area) стандартний метрополісний статистичний ареал (США)
UPC (Universal Product Code) універсальний товарний код
vp (vice president) віце-президент


<< Предыдущая

стр. 6
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ